Belangrijke data

Voor een goed verloop van de voorbereidingen, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende deadlines:

datum.......

datum.......

  • Betaling van de inschrijfkosten.

datum .......

  • Aanleveren extra informatie via online formulier 'Aanvullende orkestgegevens'.

  • Opsturen van de partituren in 2-voud per post naar:
    Stichting Eurofestival 
    ADRES NATASJA?? Postbus is opgeheven.