top of page
Deelnamekosten

De deelnamekosten voor het Eurofestival zijn € 125,= per orkest. 
Dit bedrag dient uiterlijk 17-03-2024 te zijn overgemaakt op:

NL14 RABO 0113 1558 32 

(o.v.v.: Deelname Eurofestival, naam orkest en plaatsnaam) 
BIC-code: RABONL2U

Klarinet in het orkest
bottom of page